speaker-photo

Katarína Leligdonova

Slovak Ambassador to Kenya